"Ikke jeg, men Guds nåde" - Kveldsmøte

NidarosdomenLørdag 18.0120:00 - 22:00

Mer enn 1000 studenter ventes til Trondheim for å hente inspirasjon til sin tro. Du er også velkommen!

StudentFORUM og Bønneuka inviterer til fellesmøte i Nidarosdomen. Her samles vi til tilbedelse, forkynnelse og fellesskap. Det vil bli nattverd og forbønn for de som ønsker det.

IMG_1558_redigert_2.jpg

Tale ved Bergitte Viste

  • Sivilingeniør-student ved NTNU i Trondheim innen fysikk og matematikk med fordypning i statistikk. Samfunnsengasjert i kampen mot pornografi. Opptatt av hvordan etterfølgelse ser ut i hverdag.


Møtet er gratis og åpent for alle

Hjertelig velkommen!
Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er en videreføring av den internasjonale bønneuka for kristen enhet, og arrangeres av Trondheim kristne råd (TKR). Bønneuka har blitt byens desidert største felleskristne satsing, og enda vokser den stadig! Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere.

Følg med på Bønneukas egen nettside for oppdatert program og annen informasjon.

Bilderesultat for studentforumStudentFORUM

StudentFORUM er et møtepunkt for kristne studenter innen alle fag og yrker, hvor vi fokuserer på hva det har å si for våre liv og vår yrkesutøvelse - at vi er kristne. Noe av det mest verdifulle med konferansen er møtepunktene som oppstår studenter i mellom, men også i møte med yrkesaktive på de ulike fagworkshopene. I disse møtene kan man finne noe av svaret til spørsmålet: «Hvordan ser det egentlig ut å være en kristen lærer, sykepleier, ingeniør, konsulent eller annet?»

I 2020 arrangeres StudentFORUM i Trondheim fra 17.-19.januar. Fokuset vil være på at vi sammen er kalt til studie og arbeid. Hovedelementene i konferansen er fagworkshops, hovedmøter og seminar og vi ønsker en aktiv konferanse hvor deltakerne kommer på banen.

Nytt for i år er at vi tilrettelegger for mentoring. Deltakerne vil kunne bli med i medvandringstrioer hvor en snakker dypere om livet og studiet. Unge yrkesaktive vil i tillegg inviteres til å bli med i mentorgrupper i etterkant av konferansen.

StudentFORUM arrangeres av Laget i samarbeid med blant annet Salem Trondheim, Betania Trondheim, StudentKRIK-Trondheim, samt flere lokale og nasjonale aktører.