Fredag kommer Kari Hustad og Beate Heide og forteller noen samiske fortellinger for oss.

Vi prøver ut et nytt konsept i Vår Frue! Det blir anledning til ganske enkelt å sitte ned og lytte til fortellingene. Etterpå blir det en liten samtale om det vi har hørt.


Det er fri inngang på fortellerkvelden. Varmt velkommen!