Fredag kommer Kari Hustad og Beate Heide og forteller noen samiske fortellinger for oss.

Første fredag i mars markeres hvert år Kvinnenes internasjonale bønnedag. Samtidig nærmer vi oss 8. mars - Den internsajonale kvinnedagen. Mars er i sannhet kvinnes måned!

I Vår Frue inviterer vi til fortellerkveld. Alle er invitert for å lytte til, og dele, historier om og med kvinner.

Det er fri inngang på fortellerkvelden. Varmt velkommen!