Påmelding

Vi forventer stor oppslutning om denne gravferden og tilbyr derfor mulighet for å reservere plass i kirken.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer pr. reservasjon.


Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 12:55.


Plassering

Gravferden forrettes ved Korsalteret i Skipet (vestre del av kirken), med musikere plassert helt i vest, under Rosevinduet.

Beste plasser er derfor i vest, mellom alter og kor. De som får reservert plass her, skal benytte inngang fra Vestfrontplassen.

Koronabegrensninger medfører at det kun er 200 plasser i vest. I tillegg tilbyr vi plasser i Koret, østre del av kirken, for inntil 200 deltakere. Disse får inngang i nord, mot Torget.

Inngangene åpner ca. kl. 12:30. Oppmøte senest kl 12:55 for de som vil benytte reservert plass.

Bjarne Fiskum (1939 - 2021)

Bjarne Fiskum (født 27. august 1939 i Harran i Nord-Trøndelag, død 30. august 2021 var en norsk fiolinist, dirigent og pedagog.

Etter studier i Oslo, Stockholm, Wien og København, ble han ansatt i Oslo Filharmoniske Orkester (1960) der han debuterte som solist i 1965 og var 2.konsertmester (1965–1973).

Bjarne Fiskum samlet unge musikere i Harran i Trøndelag flere somre på rad, noe som kulminerte i 1975 med konsert i Aulaen i Oslo hvor musikerne spilte under navnet Det Norske Kammerorkester. I 1975 ble han ansatt som fylkesmusiker med Troms fylkeskommune som arbeidsgiver og Harstad som arbeidssted. Han spilt blant annet i Tromskvartetten, og var med på å starte opp et såkalt strykeprosjekt i Harstad høsten 1975, hvor svært mange barn fikk mulighet til opplæring på strykeinstrumenter.

Han var konsertmester for Trondheim Symfoniorkester fra 1977 til 1984, og fra 1983 ansatt ved Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), etter hvert som professor. Fiskum var også en tid lærer ved Heimdal videregående skole, og spilte i Hindarkvartetten og Trondheim Trio.

I 1988 stiftet han TrondheimSolistene, et orkester han ledet frem til 2001. Orkesteret har hatt suksess i inn- og utland med sine turneer og plateinnspillinger, blant annet Vivaldis De fire årstider sammen med Anne-Sophie Mutter i 1999, samt eget arrangement for strykeorkester av Edvard Griegs strykekvartett i g-moll i forbindelse med The Grieg Edition på det norske platemerke Victoria.

I 1995 ble Bjarne Fiskum tildelt Lindemanprisen. I 2002 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv. I 2008 fikk han Sør-Trøndelag fylkes kulturpris sammen med TrondheimSolistene. I 2009 fikk han Nord-Trøndelag fylkes kulturpris.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • I stolradene bør det være to tomme stoler mellom personer som ikke bor sammen. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkevertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av.