Gudstjeneste med innvielse av samisk utsmykking - Tråante 2017

NidarosdomenMandag 06.0209:00 - 10:00

I anledning Tråante, det samiske 100-årsjubileet for samenes første landsmøte, innvies et nytt alter med samisk preg i Nidaros domkirke.

Ny samisk utsmykning

I forbindelse med 100-årsjubileet for det førset samiske landsmøte innvies ny samisk utsmykking i Nidaros domkirke. Utsmykkingen er laget av den svenske kunstneren Folke Fjällstrøm.

Det var biskop Tor Singsaas og daværende prest i Samisk menighet i sør-samisk område (Saamien Åålmege), Bierna Biente, som tok initiativ til en samisk utsmykning i Nidarosdomen. I desember 2014 ble det så utlyst en konkurranse blant samiske kunstnere. I alt sju forslag var sendt inn, og en enstemmig jury valgte i mars 2015 en treskulptur av den sør-samiske kunstneren Folke Fjällstrøm fra Vålådalen i Sverige.

Kunstverket er laget i bjørk, det er oljet og bearbeidet etter samiske tradisjonskunnskaper, og har samisk ornamentikk som budskapsbærende og identitetsskapende element. Det har en høyde på 2,35 meter inkludert sokkel, og den midstilte figuren er 85 cm.

- De buede formene er hentet fra sør-samisk tradisjon. Jeg har med meg mye av uttrykket fra min egen oppvekst, sier Fjällstrøm.

- Bjørkematerialene har jeg hentet fra forskjellige skogsområder. Sokkelen er laget av en eneste stor rirkule, forteller kunstneren.

Han vil selv være på plass når det samiske alteret innvies i Nidarosdomen, på Samefolkets dag 6. februar 2017 kl 9.00. Deretter vil kunstverket hans for alltid prege katedralen, der det står plassert på Johannesstuken i søndre tverrskip. I innvielses-gudstjenesten vil vi be for det nye helligstedet rundt utsmykningen og feire nattverd. Gudstjenesten åpner feiringen av den samiske nasjonaldagen, og er åpen for alle som ønsker å delta.

Utsmykkingen får plass i Søndre tverrskip, til siden for Johanneskapellet. Det presenteres for pressen fredag 3.2. og vil være mulig å se for dem som besøker kirken i løpet av helgen.

Foruten innvielsesgudstjenesten kl 9 vil det være stor Festgudstjeneste samme dag kl 13 hvor HKH kong Harald deltar


Innvielsesgudstjenesten

følger sørsamisk liturgi. Det blir en to-språkleg gudsteneste, primært på sørsamisk, med noen norske innslag.


Medvirkende:

  • Nidaros biskop Tor Singsaas
  • Prest i sørsamisk område Einar Bondevik
  • Sokneprest Bodil Slørdal.
  • Predikant Bierna Leine Bientie
  • Marja Helena Fjellheim Mortensson
  • Nidaros domkirkes jentekors aspiranter
  • Korsangere fra Nidaros domkor
  • Dirigent Randi Flåøyen Lundemo
  • Domkantor Petra Bjørkhaug


Tråante 2017

– en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere en viktig begivenhet i samefolkets historie med et jubileum – Tråante 2017 – en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum.

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. Vi samer er ett folk i fire land. Norge, Sverige, Finland og Russland.

Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer. Mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

I forbindelse med jubileet innvies nytt samisk altersted i Nidaros domkirke. Dette skjer i en egen gudstjeneste samme dag kl 9:00.