Håkon Gullvåg - Nasjonale portretter

Erkebispegårdenlørdag 14.0911:00 - 15:00

Håkon Gullvåg er vår fremste nålevende portrettmaler, og har i løpet av sin karriere malt et panteon av norske kongelige, politikere, litterater, kunstnere, kulturarbeidere, pressefolk og embetsmenn. Da er det også naturlig at nettopp dette temaet får hovedutstillingen under Olavsfests brede mønstring av Gullvågs kunst.

At Håkon Gullvåg maler portretter er ingen ny del av hans kunstnerskap. Han fikk oppdrag i denne sjangeren allerede før sin nasjonale debut. I 1982 malte han teatersjef Leif Jakobsen på bestilling fra Trøndelag teater. Året etter hadde han sin gjennombruddsutstilling i Oslo og ble innlemmet i Nasjonalgalleriets samling. Når sant skal sies ble det ikke flere betydelige oppdrag i 1980-årene, men i løpet av det neste tiåret startet en nesten febrilsk produksjon av portretter av framtredende nordmenn. På hans 60-årsdag er han den samtidskunster i Norge som har malt flest nasjonale størrelser i portrettform.

Helt fra de første oppdragene har Gullvåg malt store serier i forbindelse med hver bestilling. Dette ofte i forskjellige formater og med et vell av teknikker, situasjoner og positurer. Offentlige portretter har ofte strenge rammer. De skal følge visse konvensjoner og bestemte formater. Dette for å føye seg inn i den helheten de skal plasseres i. Selve oppdraget kunstneren får, handler som regel om ett portrett. Personen som blir malt kjøper ofte noen versjoner i tillegg. Men som regel ender slike oppdrag med at kunstneren selv sitter igjen med et stort overskudd av bilder. Begrensningene som legges på offentlige portretter kan føre til at noen av de kunstnerisk beste maleriene blir igjen på atelieret. Ofte har Gullvåg også, av ren inspirasjon, arbeidet videre med modellen i tiden etter oppdraget. Konsekvensene av dette er at Håkon Gullvåg i dag eier alt fra ett portrett til hele serier av hver enkelt person han gjennom sitt kunstnerskap har malt. I dette overskuddsmaterialet finnes også mange av hans beste portretter.

I Erkebispegården kan man se alt fra de svært omdiskuterte portrettene av vår Konge og Dronning, til portretter av skuespiller Wenche Foss malt i de siste månedene av hennes liv. Utstillingen mønstrer eksempler på alle teknikker Gullvåg har benyttet seg av gjennom sine snart 40 år som portrettmaler. Dette i tillegg til studieskisser og utkast. Nasjonens mest kjente ansikter fra tiårene før og etter årtusenskiftet møter deg på alle kanter i denne utstillingen. Slik Håkon Gullvåg skapte dem.

Lavetthuset i Erkebispegården, (Voksen: 170,-, barn/student: 85,-, familie: 425,-)