Høymesse - "Frelsen er ikke til salgs"

NidarosdomenSøndag 15.1011:00 - 12:30

I anledning reformasjonsåret 2017 er fire søndager valgt ut for å markere særskilte tema. Dagens tema er: "Frelsen er ikke til salgs"

Høymessen:

19. søndag i treenighetstiden

Bibeltekster:


Offerformål:


Nattverd


Medvirkende:

  • Sokneprest Bodil Slørdal
  • Ledende domkantor Magne H. Draagen
  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor
    • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Haukeland Songlag
    • Dirigent Jan L. Jacobsen.


Velkommen til gudstjeneste!

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com - A. and I. Kruk.

Frelsen er ikke til salgs

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mot kommersialisering av avlat. Dette regnes som starten på det som utviklet seg til den lutherske reformasjonen. I 2017 vil lutherske kirker og andre kirkesamfunn over hele verden markere begivenheten på ulike måter. Sammen med andre lutherske kirker i alle verdensdeler har Den norske kirke valgt å sette søkelys på temaer som er svært sentrale for kirkene i dag: Hovedtemaet er «Nåde», med de tre undertemaene «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».

Kirker verden over tar avstand fra forsøk på å kommersialisere kristendommen. Frelsen er gratis og må aldri bli en handelsvare.

Reformasjonen startet da Martin Luther i 1517 offentliggjorde 95 teser mot kommersialisering av avlat. Han argumenterte mot at noen kan kjøpe seg fri fra konsekvensen av syndene sine.

500-årsmarkeringen for reformasjonen er ingen feiring av at kirken ble delt, men snarere en mulighet til å ha fokus på det som kirkesamfunnene har felles: Evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus.

Gud krever ikke annet offer for syndene våre enn det offeret Jesus gav da han døde på korset. Ingen har grunn til å rose seg selv overfor Gud, verken når det gjelder egen livsførsel eller religiøs praksis.

    • «Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» (Ef 2,8–9.)

Kirker verden over ser at det fremdeles er behov for å kjempe mot at religion gjøres til en handelsvare og et middel til maktovergrep og utnytting av fattige mennesker.

Guds frelse står i skarp motsetning til tanken om at vi kan tilegne oss Guds gaver for selv å oppnå sosial, økonomisk og politisk status.

Vi trenger stadig å holde fram det gode budskapet om frelse ved troen på Jesus Kristus. Derfor vil kirkene markere 500 år med reformasjon med å understreke: Frelsen er ikke til salgs.