Høymesse med dåp - Andre søndag i åpenbaringstiden

NidarosdomenSøndag 13.0111:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd

Jes 53,6–9

Han har båret deres synder

Kol 1,15–20

Skapelse og forsoning

Joh 1,29–34

Guds lam bærer verdens synd


Offer

 • Dagens offer går til: Strømmestiftelsen
  • Strømmestiftelsens formål er todelt: 1: Å hjelpe mennesker ut av fattigdom, og formidle utviklingsbistand som sikrer mottakerne en reell innflytelse gjennom deltakelse i utviklingsprosesser.
   2: Å drive informasjons- og holdningsskapende arbeid om Nord-Sør-spørsmål for å øke interessen for utviklingsarbeid blant den norske befolkning.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


Nattverd

 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Det er utdeling på to steder:
  • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
  • Foran døpefonten motar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.


Musikk i gudstjenesten

 • Informasjon kommer


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


   Velkommen til gudstjeneste!