Høymesse - Femte søndag i treenighetstiden (Holy Communion)

NidarosdomenSøndag 14.0711:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen.

Høymessen - Femte søndag i treenighetstiden


Bibeltekster

Jer 6,16–19

Spør etter de gamle stiene

Gal 1,6–9

Bare ett evangelium

Matt 18,12–18

Sau på villspor, bror som synder


Offer

 • Dagens offer går til: Misjonsalliansen.
  • Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika.
  • Vi har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro i over 100 år – gjennom å være nær, dyktig og modig. Brønner bygges for å gi mennesker livsnødvendig rent vann. Utdanning gjøres tilgjengelig for alle, uansett utfordring eller funksjonshemning. Klimautfordringer blir tatt på alvor, slik at bønder får den kunnskapen de trenger for å leve av den jordlappen de har. Mikrolån innvilges, så de aller fattigste kan skape sine egne bedrifter, og slipper å arbeide under umenneskelig forhold. I tillegg arbeider vi for et levende kirkeliv.
  • Det jobbes tett med de rammede menneskene i hvert prosjekt. De rammede definerer selv behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, og i tillegg samarbeider vi med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste de utsatte til drive arbeidet selv på sikt. På denne måten skapes det eierforhold og ansvarsfølelse, slik at utviklingsprosjektene lever lenge og gagner mange sårbare mennesker. Se prosjektene for 2019 her, og vår utenlandsstrategi!
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000.


Nattverd

 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Det er utdeling på to steder:
  • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
  • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

 • Medvirkende


   Velkommen til gudstjeneste!


   Treenighetstiden

   Kirkeårets lengste periode varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Denne tida begynner med treenighetssøndag, som er den første søndagen etter pinse, og søndagene i denne perioden blir nummerert etter treenighetssøndag, for eksempel 2. søndag i treenighetstiden. Tematisk handler denne kirkeårstiden om hva det er å leve et kristent liv. Hver søndag har sitt eget tema som veileder menigheten til et liv i Kristus.

   Kirkeåret slutter med Kristi kongefest, som også er markert som "Domssøndagen", etter tekstlesningene som hører til. Treenighetstiden har stort sett grønn liturgisk farge, med unntak av noen søndager.