Høymesse - Aposteldagen (Holy Communion) - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 150 år

NidarosdomenSøndag 21.0711:00 - 12:30

I dagens høymesse markerer vi at det er 150 år siden Nidaros domkirkes restaureringsarbeider ble etablert og den store gjenreisningarbeidet av Norges nasjonalhelligdom startet.


Høymessen

Bibeltekster

Jes 66,18–19

Å samle alle folk og tungemål

Apg 9,1–19

Saulus ved Damaskus

Mark 3,13–19

Jesus kaller de tolv


Offer

 • Dagens offer går til: Restaurering av kirkens lysekroner
  • Lysekronene som henger i tverrskipet var gaver i anledning av Kong Haakon VII og Dronning Mauds kroning i Nidarosdomen i 1906.
  • Lysekronene tennes på høytidsdager.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000.


Nattverd

 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Det er utdeling på to steder:
  • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
  • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.


Medvirkende
 • Preses Helga Haugland Byfuglien
 • Domprost Ragnhild Jepsen
 • Kvartett fra Trondheim Vokalensemble
 • Domkantor Magne H. Draagen, dirigent/orgel


Velkommen til gudstjeneste!


NDRs jubileum 2019

I 2019 feirer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) 150 årsjubileum. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidaros domkirke (bedre kjent som Nidarosdomen) som lå delvis i ruiner etter flere branner i middelalderen.

Gjennom de siste 150 årene har håndverkerne, kunstnerne og forskerne ved NDR ikke bare gjenreist nasjonalhelligdommen, men også tilegnet seg unik kunnskap om middelalderens byggeskikk og byggemetoder.

På begynnelsen av 1900-tallet jobbet mer enn 100 håndverkere og kunstnere ved nasjonalhelligdommen. Flere kjente norske arkitekter, som Christian Christie og Olaf Nordhagen, satte sitt preg på nasjonalhelligdommen som domkirkearkitekter. Flere kjente norske billedhuggere som Kristoffer Leirdal, Wilhelm Rasmussen og Gustav Vigeland har etterlatt seg kunstverk både inne i – og på utsiden av Nidarosdomen.

Fremdeles jobber rundt 30 håndverkere i NDRs verksteder med å sette i stand nasjonalhelligdommen etter gamle håndverksmetoder. Når du besøker Nidarosdomen i dag kan du se håndverkere i aktivitet, både inne i Nidarosdomen- og på stillaser utenfor.


Aposteldagen

Kirkeårets lengste periode, Treenighetstiden, varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Denne tida begynner med treenighetssøndag, som er den første søndagen etter pinse, og søndagene i denne perioden blir nummerert etter treenighetssøndag, for eksempel 2. søndag i treenighetstiden. Tematisk handler denne kirkeårstiden om hva det er å leve et kristent liv. Hver søndag har sitt eget tema som veileder menigheten til et liv i Kristus.

Sjette søndag i treenighetstiden er viet apostlenes eksempel og kalles Aposteldagen. Flere av de sentrale apostlene har minnedager i løpet av sommeren; Johannes 24.6., Paulus og Peter 29.6. og Jakob (pilegrimmenes apostel) 25.7. Aposteldagen både oppsummerer disse, og andre apostlers virke og gir en utfordring til vår tids etterfølgere.