Høymesse med dåp (Holy Communion)

NidarosdomenSøndag 10.1111:00 - 12:30

Søndag er kirkedag!

22. søndag i treenighetstiden

Bibeltekster:

3 Mos 19,1–2.16–18.33–34

Dere har selv vært innflyttere

Jak 2,1–9

Rike og fattige i menigheten

Luk 10,25–37

Den barmhjertige samaritan

Dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.


Dagens offer

Gaven som gis under dagens ofring går til: Stefanusalliansen

  Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.

  Gaven kan også gis på VIPPS konto 85 000.


  Nattverd

  • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
  • Det er utdeling på to steder:
   • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
   • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

  Medvirkende:


   Treenighetstiden

   Kirkeårets lengste periode varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Denne tida begynner med treenighetssøndag, som er den første søndagen etter pinse, og søndagene i denne perioden blir nummerert etter treenighetssøndag, for eksempel 2. søndag i treenighetstiden. Tematisk handler denne kirkeårstiden om hva det er å leve et kristent liv. Hver søndag har sitt eget tema som veileder menigheten til et liv i Kristus.

   Kirkeåret slutter med Kristi kongefest, som også er markert som "Domssøndagen", etter tekstlesningene som hører til. Treenighetstiden har stort sett grønn liturgisk farge, med unntak av noen søndager.