Høymesse - "Samarbeid Menighet og Misjon" 25 år

NidarosdomenSøndag 17.1111:00 - 12:30

Søndag er kirkedag!


PA099502.JPG

Samarbeid Menighet og Misjon 25 år

Samarbeid menighet og misjon er et samarbeid mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner. Vi arbeider for at lokal og global misjon skal bli en integrert del av hele menighetens liv.

SMM er organiser gjennom et sentralt råd (SMM-rådet) og regionale utvalg i bispedømmene.

Drift og oppfølging besørges av misjonsrådgiverne i bispedømmene og daglig leder i Mellomkirkelig råd.

Gjennom Samarbeid menighet og misjon er Den norske kirke med i et stort nettverk av misjonsarbeid i over 40 land.

KAM_Lesehestene_b.jpg

Oversikt over misjonsrådgivere

Strategiplan 2019-2020

Grunnlagsdokumenter

Prosjektland

Ressurser til presentasjon av SMM

"Sammen om Misjonerende Menigheter" - hvor evangeliet frigjør

mennesker og utruster dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og

ord, lokalt og globalt

Visjonen til SMM (Samarbeid menighet og misjon)


23. søndag i treenighetstiden

Bibeltekster:

Jes 51,11–16

Jeg er den som trøster dere

1 Tess 4,13–18

Når Herren kommer

Matt 24,35–44

Dagen og timen kjenner ingen

Dåp

Et barn bæres frem til dåp i denne gudstjenesten.

Dagens offer

Gaven som gis under dagens ofring går til: Ung KirkesangUng Kirkesang

  Ung kirkesangs formål er å bevare og fornye kirkesangen i vårt folk, både menighetssang og korsang. Ung kirkesang er ein sjølvstendig og demokratisk organisasjon, som arbeider aktivt for å fremme korsongarane si deltaking og innflyting i organisasjonen. Ung kirkesang har over 300 medlemskor med over 8000 medlemmer.

  Gaven kan også gis på VIPPS konto 85 000.


  Nattverd

  • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
  • Det er utdeling på to steder:
   • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
   • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

  Medvirkende:

   • Daglig leder Knut Hallen, preken
   • Pilegrimsprest Einar Vegge
   • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
   • Nidarosdomens Guttekor
   • Dirigent Bjørn Moe
   • Nidarosdomens Guttekors aspiranter
   • Dirigentene Bjørn Sigurd Skjelbred og Ingrid Fostad


   Treenighetstiden

   Kirkeårets lengste periode varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Denne tida begynner med treenighetssøndag, som er den første søndagen etter pinse, og søndagene i denne perioden blir nummerert etter treenighetssøndag, for eksempel 2. søndag i treenighetstiden. Tematisk handler denne kirkeårstiden om hva det er å leve et kristent liv. Hver søndag har sitt eget tema som veileder menigheten til et liv i Kristus.

   Kirkeåret slutter med Kristi kongefest, som også er markert som "Domssøndagen", etter tekstlesningene som hører til. Treenighetstiden har stort sett grønn liturgisk farge, med unntak av noen søndager.