Høymesse (Holy Communion) - Fjerde søndag i advent

NidarosdomenSøndag 22.1211:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Bibeltekster Fjerde søndag i adventstiden

Rut 4,13–17

Rut blir stammor til David

Rom 15,8–13

Isais rotskudd

Luk 1,46–55

Marias lovsang

Offer

  • Dagens offer går til: Menighetsarbeidet
  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000

Nattverd

  • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
  • Det er utdeling på to steder:
    • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
    • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Fung. ledende domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!