Høymesse (Holy Communion)

NidarosdomenSøndag 19.0111:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Tredje søndag i åpenbaringstiden

Bibeltekster

1 Mos 1,26–31

Mann og kvinne i Guds bilde

Åp 21,1–6

En ny himmel og en ny jord

Joh 2,1–11

Bryllupet i Kana

Offer
 • Dagens offer går til: Det Norske Misjonsselskap (NMS)
  • NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp.Vi deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000

Nattverd

 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Det er utdeling på to steder:
  • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
  • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

Musikk i gudstjenesten

 • Informasjon kommer

Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Nidarosdomens oratoriekor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Fung. ledende domkantor Petra Bjørkhaug, orgel

    Velkommen til gudstjeneste!


    Åpenbaringstiden

    Tida mellom jul og faste kalles i kirkeåret åpenbaringstiden. Den innledes på Kristi åpenbaringsdag, som samtidig markerer avslutningen av juletiden. I åpenbaringstiden brukes grønn som liturgisk farge.

    Åpenbaringsdagen, epifania, ble feiret allerede meget tidlig, for å understreke Jesu guddommelige opphav fra begynnelsen av. Jesu fødsel og flere andre motiver gikk inn i denne festen, både Jesu dåp og vismennenes hyllest av Jesus.

    Etter at 25. desember ble etablert som dagen for Jesu fødsel, ble feiringen av vismennene dominerende på åpenbaringsdagen. Derfor er denne dagen populært blitt kalt «hellige tre kongers dag». Festen for Jesu dåp ble lagt til søndagen etter, 2. søndag i åpenbaringstiden.

    Et annet tema som fra gammelt av var knyttet til at Jesus åpenbarer hvem han er, var vinunderet i Kana. Markeringen av dette underet ble lagt til den påfølgende søndagen, 3. søndag i åpenbaringstiden.

    Åpenbaringstiden er ellers, som navnet sier, knyttet til tekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er. I vår kirke er det blitt vanlig å knytte denne tida spesielt til temaet misjon. (Kilde: kirken.no)