Høymesse med avskjed for Preses Byfuglien (Holy Communion)

NidarosdomenSøndag 26.0111:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Fjerde søndag i åpenbaringstiden

Bibeltekster

Salme 146,1–10

Herren åpner blindes øyne

Rom 16,25–27

Mysteriet er kommet for dagen

Luk 18,35–43

Den blinde ved Jeriko

Offer
 • Dagens offer går til:KFUK-KFUM Norge
  • KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000

Nattverd

 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Det er utdeling på flere steder i kirken:
  • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
  • Ved de andre utdelingsstedene mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.

Musikk i gudstjenesten

   • Salmer
    • "Deg å få skoda" (NS 482)
     • M: Irsk folketone
     • T: Irsk fra 700-t T Til engelsk v/ M Byrne og E Hull
     • O: Arve Brunvoll (1978)
    • "Vær meg nådig Gud, og hør min bønn" (NS 925)
     • T: Salme 4,2 / Sal 102
     • M: Gregoriansk/ Oddmund Åvik 1981
    • "Jesus från Nasaret" (NS 99)
     • T: Anders Frostenson1935
     • O: Anna Jacobsen og Bierna Bientie 1995
     • M: Gustav Nordqvist 1937
    • "Å Jesus lat meg ljoset sjå" (NS 96)
     • T: Elias Blix (1900)
     • M: I håndskrift fra Rolagskulla (1693)
    • "Deilig er jorden" (NS 8)
     • T: B.S. Ingemann (1850)
     • O: Hilja Haahti (1906), Terje Aronsen (2011), Bierna Leine Bientie (1994), Anna Jacobsen (1994), Konrad H. I. R. Nielsen (1926)
     • M Breslau 1842
    • "No stig vår song, vår takk til Gud" (NS 854)
     • T: Edvard Hoem (2007)
     • M: Håkon Berge (2007)
    Korsang :
    • "Jubilate"
     • M: Egil Hovland
     • T: Sal 66,1-3
    • "The Peace of God, which passeth all understanding"
     • M: John Rutter
     • T: etter Fil 4,7
    • "Ave Verum Corpus"
     • M: W:A. Mozart
   • Postludium
    • Toccata over salmen “Nå la oss takke Gud”
     • M: Egil Hovland


  Medvirkende:

    • Preses for Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien
    • Visepreses i Bispemøtet, biskop Atle Sommerfeldt
    • Domprost Ragnhild Jepsen
    • Tekstlesere:
     • Haakon Sørby
     • Sara Ellen Anne Eira
    • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
    • Nidarosdomens Guttekor
     • Dirigent Bjørn Moe


    Velkommen til gudstjeneste!