Musikkhøymesse (Holy Communion) - Fastelavnssøndag

NidarosdomenSøndag 23.0211:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Musikkhøymesse

Bilderesultater for Tomás Luis de VictoriaSom musikk til de faste messeleddene Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei fremfører Trondheim Vokalensemble «Missa Simile est regnum» for kor a capella, av Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611).
 • Victoria regnes ofte for å være den spanske motsats til den ennå mer kjente italienske komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina som ble normdannende innenfor hele den vestlige kunstmusikalske tradisjon. Victoria virket som henholdsvis prest, organist, sanger og komponist, men det var som kongelig æreskapellan han tjente til livets opphold og hans omfattende produksjon består utelukkende av kirkelig vokalmusikk.

I tillegg fremfører koret følgende motetter

 • Knut Nystedt: "Fader, jeg vil"
 • William Walton: «Set me as a seal upon thine heart» (Høys. 8,6-7)

Salmer

 • NS-664: Kom du Guds kjærleik
 • NS-931: Herre, lær meg din vei
 • NS-668: Guds Sønn steg ned å tjene
 • NS-65: Vi ser deg, Herre Jesus
 • NS-416: Du Far og Herre, du som rår

Fastelavnssøndag

Bibeltekster

Høys 8,6–7

Kjærligheten er sterk som døden

1 Kor 13,1–7

Kjærlighetens vei

Joh 17,20–26

Så kjærligheten kan være i dem

Offer

 • Dagens offer går til: Changemaker
  • Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Urettferdighet er et problem skapt av mennesker, og det er mennesker som kan løse det. Changemaker jobber med å sette søkelyset på problemene, finne løsningene, og påvirke politikerne til å gjennomføre dem.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000

Nattverd

 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Det er utdeling på to steder:
  • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
  • Foran døpefonten mottar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.
Medvirkende
  Velkommen til gudstjeneste!