Høymesse - Fjerde søndag i åpenbaringstiden

NidarosdomenSøndag 24.0111:00 - 12:30Kjøp billett

Velkommen til høymesse i katedralen!

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 50 personer. 40 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra tirsdag morgen.

- https://nidarosdomen.hoopla.no/sales

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Større grupper må evt. søke i god tid om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

Gudstjenesterommet åpner kl 10:30. De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Høymessen:

Bibeltekster

2 Mos 3,10–12; 4,10–16

Hvem har gitt mennesket munn?

Rom 9,20–24

Jeg viser godhet mot den jeg vil

Joh 9,1–7.35b–38

Mannen som var født blind

Offer
 • Dagens offer går til menighetsarbeidet
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


Nattverd

 • Nattverdutdelingen er flyttet helt til slutten av gudstjenesten
  • De som ønsker, kan på vei ut gå til Korsalteret for å motta nattverdelementene.
 • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:


Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
 • Mellom familiegrupper skal det være 3 tomme seter i stolradene.
 • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.