Nå åpner vi igjen for høymesser på søndager. (Begrenset til 100 deltakere)

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 100 personer. 90 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her f.o.m tirsdag 27.4. kl 7.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen fra kl 10:00.

Det er en begrensning på 3 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

Gudstjenesten

Bibeltekster

1 Kong 17,8–16

Enken i Sarepta

eller Apg 2,42–47

Fellesskap mellom troende

Rom 12,1–3

Til glede for Gud

Luk 13,18–21

Sennepsfrø og surdeig


Offer

Dagens offer går til Menighetens diakonale arbeid

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 75 842


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Kirkekaffe

Etter gudstjenesten inviterer vi til kirkekaffe i Vår Frue kirke.

Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen.
  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel.
  • Nidarosdomens Guttekor.
  • Dirigent Bjørn Moe.


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Stolene i kirken er satt opp i grupper på 1-3 stoler for husholdningsgrupper. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkvertene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.