I dagens høymesse markerer vi at det er 100 år siden Studentmållaget publiserte Fyrebilsbibelen - den første fullstendige bibelutgaven på nynorsk.

Påmelding

Det er fremdeles begrenset plass på arrangementer i kirken. Vi oppfordrer derfor alle til å reservere plass på forhånd.

Påmelding er tilgjengelig fra tirsdag 20.7. kl 7.

De fleste tilgjengelige plasser er tilgjengelig for forhåndsreservasjon. Resterende plasser fordeles til dem som møter direkte i kirken kl 10:00.
Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en begrensning på 5 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:55.

Gudstjenesten

Niende søndag i treenighetstiden

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til Det norske bibelselskap

 • Bibelselskapet er en stiftelse grunnlagt i 1816. Formålet er å oversette og utgi Bibelen, fremme bibelbruk og drive innsamling til bibelmisjonsarbeid internasjonalt i samarbeid med De forente bibelselskaper (UBS). Bibelselskapet motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 001


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Pga. smitttevern ber vi om at alle blir sittende på plassene sine til de får tegn fra kirkevert om å kunne gå frem.

Medvirkende:

 • Domprost Ragnhild Jepsen
 • Per Halse og Anders Aschim, tekstlesere
 • Paul Erik Wirgenes, generalsekretær Det norske bibelselskap
 • Kvartett fra Trondheim Vokalensemble
 • Kantor Christine Goedecke, orgel/dirigent


Velkommen til gudstjeneste!

Fyrebilsbibelen eller Studentmållagsbibelen er navn på den første oversettelsen av hele Bibelen til landsmål (nynorsk). Bibelen kom ut sommeren 1921 med tittelen Bibelen eller Den Heilage Skrifti og undertittelen Dei kanoniske bøkerne i Det Gamle og Det Nye Testamentet. Den ble trykket i et opplag på 50 000. Navnet fyrebilsbibelen kom av at man ikke hadde ferdig en hel vitenskapelig oversettelse fra grunntekstene. Oversettelser på andre skandinaviske språk ble derfor lagt til grunn for oversettelsen. Arbeidet i bibelnemnden til Studentmållaget i Oslo ble ledet av Peter Hognestad. Som helhet bærer bibelutgaven mest preg av Alexander Seippel, som samlet oversatte omkring en tredjedel av Bibelen. Elles var flere med på å oversette større eller mindre deler av skriftene. Blant disse kan man nevne Lars Eskeland, Jon Mannsåker, Arne Bergsgård, Torkell Mauland, Erik Eggen, Elias Blix, Ivar Mortensson og Anders Hovden. Gustav Indrebø gikk gjennom språkføringen, og sørget for at alt fikk samme form og rettskrivning. Midtsommersdagen i 1921 tok bibelnemnden imot de første eksemplarene av den ferdige Bibelen, og etter ti år var hele opplaget utsolgt. Det Norske Bibelselskapet sikret seg rettene til bibelutgaven, og gikk i gang med å forberede en ny revidert utgave i samsvar med bokmålsutgaven fra 1930. Ragnvald Indrebø tok på seg revisjonen, og i 1938 kom den første «endelige» nynorske Bibelen ut. Denne bibelutgaven blir gjerne kallet Indrebøbibelen. Seippel brukte en fulltonende og klangrik nynorsk, og han var en språkkunstner. Med Martin Luther som forbilde la han vekt på å få et folkelig bibelspråk. Seippel sa at «språket skulle vera so folkelegt som råd var; difor satte eg meg fyr at eg inkje ville skrive ei setning som eg inkje visste eller trudde at ein norsk bonde kunde segja». Seippel greide å gi det nynorske bibelspråket den rike klangen som har preget det nynorske bibelspråket helt fram til i dag. Det var Seippel som først brukte «Lat»-formene i dei tre første bønnene i Fadervår: «Lat namnet ditt helgast». I 1978 kom en form med «La -» også inn i bokmålsoversettelsen. Kilde: Wikipedia

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
 • I stolradene bør det være to tomme stoler mellom personer som ikke bor sammen. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkevertene.
 • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.

Kyrkjekaffi i Vår Frue kirke

Samtale med professorane Per Halse og Anders Aschim og generalsekretær Paul Erik Wirgenes i Bibelselskapet. Samtalen blir leia av domprost Ragnhild Jepsen.

For 100 år sidan gav Studentmållaget i Oslo ut den første heile bibelomsetjinga på landsmål. Kva er historikken til dette arbeidet? Korleis er det å omsetje heilage tekstar, og korleis påverkar Bibelen språket i dag? I denne samtalen møter du fleire som har inngåande kjennskap til bibelomsetjing i Noreg både før og no.

Det blir servering av kaffi, te og noko godt attåt.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Nynorsk kultursentrum, Nidaros domkirkes menighet, Litteraturhuset i Trondheim, Bibelselskapet og Nidaros Mållag.


Fyrebilbibelen 100 år

Helga 24.–25. juli er det orgelmeditasjon og høgmesse i Nidaros domkyrkje. I tillegg blir det samtale om Fyrebilsbibelen og kyrkjekaffi i Vår Frue kyrkje.

I år er det 100 år sidan den første heile bibelen kom ut på norsk. Utgåva blei skriven på landsmål (på nynorsk) og er omtalt som Fyrebilsbibelen. Arbeidet med omsetjinga blei leia av Studentmållaget i Oslo. Fyrebilsbibelen fekk tilnamnet sitt fordi omsetjinga var meint å vere førebels, men omsetjinga fekk eit langt liv med eit opplag på 100 000 og har vore viktig for mange forfattarar lenge etter at det kom nyare omsetjingar til nynorsk. Å få på plass ein norsk bibel, endåtil nynorsk, var ei storhending i samtida og ein viktig milepåle i arbeidet for å gjere nynorsk til eit samfunnsberande språk.

I anledning at det er 100 år sidan utgivinga, har Nynorsk kultursentrum markert jubileet med ulike arrangement i 2021. Les meir her.


Velkommen!