Søndag er kirkedag!

Gudstjenesten

Andre søndag i adventstiden

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til Kirkens SOS i Trøndelag

  • Kirkens SOS Trøndelag har 130 frivillige medarbeidere som besvarer henvendelser på telefon, SOS-melding og chat.
  • Årlig tar vi imot omkring 17000 henvendelser fra mennesker som trenger noen å snakke med.

Gaven gis helst per Vipps til nr 85 001 - evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Schola Sanctae Sunnivae
  • Dirigent Anne Kleivset
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Smittevern

  • I henhold til kommunale anbefalinger anmodes alle deltakere om å benytte munnbind når man ikke kan holde god avstand til personer man ikke har husstandsfellesskap med.
  • Personer med sykdomssymptomer skal ikke oppsøke offentlige arrangementer
  • God hygiene er alles ansvar.


Velkommen til gudstjeneste!