Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Velkommen til høymesse på Bots- og bønnedag.

Offer

Dagens offer går til: TV-aksjonen "Sammen redder vi liv" - Leger uten grenser & DNDi

  • Gaven kan gis med Vipps til nr. 85 001
  • eller med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Musikk i gudstjenesten

Informasjon kommer ...

Medvirkende

  • Kapellan Marie Farstad
  • Domkantor Brita Sjöberg, orgel
  • Nidarosdomens jentekor - Jentegruppa
  • Dirigent Anita Brevi

Praktisk informasjon

Gudstjenesten feires ved høyalteret - østre del av kirken.

  • Nordinngangen - mot Torget - åpner ca. kl 10:00.

Barnekrok i søndre tverrskip

  • Spør gjerne kirkevertene om tegnesaker, billedbøker mm.

Uføre

Trinnløs inngang.

Plasser for rullestoler i enden av stolrader.

Teleslynge fungerer best om man sitter langt fremme.

  • Orgel og korsang forsterkes ikke.

HC-toalett i kjeller - heis ned på sørsiden av orgelhus i vest.

Salmebøker med stor skrift (blå bok) for de som ønsker.