Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Velkommen til høymesse første søndag i adventstiden.

Offer

Dagens offer går til arbeidet for barn- og unge i vårt sokn.

  • Gaven kan gis med Vipps til nr. 75 843
  • eller med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Medvirkende

  • Kapellan Marie Farstad
  • Nidaros domkor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Domkantor Brita Sjöberg, orgel

Praktisk informasjon

Gudstjenesten feires ved høyalteret - østre del av kirken.

  • Nordinngangen - mot Torget - åpner ca. kl 10:00.

Barnekrok i Søndre tverrskip

  • Spør gjerne kirkevertene om tegnesaker, billedbøker mm.

Uføre

Trinnløs inngang.

Plasser for rullestoler i enden av stolrader.

Teleslynge fungerer best om man sitter langt fremme.

  • Orgel og korsang forsterkes ikke.

HC-toalett i kjeller - heis ned på sørsiden av orgelhus i vest.

Salmebøker med stor skrift (blå bok) for de som ønsker.