Hver søndag feirer vi høymesse kl 11

Gudstjenesten

Offer

Dagens offer går til: Stefanusalliansen

  • Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.
  • Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.

Gaven gis helst per

  • Vipps til nr 85 001
  • evt. med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen

  • Korgruppe fra Nidaros domkor

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, dirigent/orgel


Velkommen til gudstjeneste!