Høymesse - Maria budskapsdag

I dagens høymesse tar vi avskjed med domprost Ragnhild Jepsen.

Gudstjenesten

Offer

Dagens offer går til: Informasjon kommer....

Gaven gis helst per:

  • Vipps til nr. 85 001
  • Evt. med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Medvirkende:

  • Preses Olav Fykse Tveit

  • Domprost Ragnhild Jepsen

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig

  • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor og Nidaros domkor med dirigent Anita Brevik

  • Nidarosdomens Guttekor med dirigent Bjørn Moe

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel

  • Jon Pål Inderberg, saksofon

Velkommen til gudstjeneste!