Høymesse med konfirmantpresentasjon og dåp

NidarosdomenSøndag 16.0911:00 - 12:00

Høymesse med konfirmantpresentasjon og dåp. Gudstjenesten markerer også kirkeuka for fred.

Gudstjenesten denne søndagen er en tema-gudstjeneste, som i tillegg til dåp og konfirmantpresentasjon vil markere kirkeuka for fred. Sanger, tekster og bønner og preken vil bære preg av det.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i den ubalanserte konflikten mellom israelere og palestinere. Det er en uke for bønn og solidaritet. Det er selvsagt partene selv som må forhandle frem en rettferdig fredsløsning, men det internasjonale samfunnet er medansvarlig for at dette ennå ikke har skjedd. Rettferdig fred er ikke bare fravær av krig, men også en rettferdig fordeling av ressurser, religions- og ytringsfrihet, og like rettigheter for alle.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel legger for andre år på rad spesiell vekt på barn og unges situasjon. Flere generasjoner unge palestinere og israelere har vokst opp i konflikt, og med okkupasjonen som normaltilstand. For mange er håpet om fred i ferd med å svinne hen. Vi ser til stadighet voldsbruk fra begge sider, og dette driver området lenger og lenger bort fra en rettferdig fred. Bruk av vold er en blindvei.

Medvirkende:

Kapellan Beate Iren Lerdal.

Domkantor Karen Haugom Olsen.
Nidarosdomens Guttekor. Dirigent Bjørn Moe.