Musikkhøymesse - Palmesøndag (Holy Communion)

NidarosdomenSøndag 14.0411:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

  Palmesøndag

  Palmesøndag er i kristen tradisjon feiringen av Jesu inntog i Jerusalem søndagen før korsfestelsen. Den feires siste søndag før påske. Navnet kommer av evangelienes beretning om at folk strødde palmegrener foran Jesus da han red inn i byen.

  Historie

  På 500-tallet samlet kristne i Jerusalem seg på Oljeberget på palmesøndag. Etter lesning av evangeliet gikk de i prosesjon inn til byen. Tradisjonen spredde seg nokså raskt til hele østkirken.

  I 7. og 8. århundre begynte man i vest med skikken å ta med palmegrener til kirken, og i det 9. århundre ble dette innført som en fast del av liturgien, og festen kan regnes som fullt innført også i vest fra denne tid. Omfattende opptag var fra 800-tallet særlig vanlig nord i Frankrike. Kirkens portaler og i noen tilfeller også byportene ble brukt som symboler på Jesus ankomst gjennom Jerusalems porter.

  Liturgi

  I den lutherske kirken i Norge er fargen fiolett, slik også for skjærtorsdag og langfredag.

  Prosesjoner

  I øst begynte man tidlig med store prosesjoner under feiringen av Palmesøndag. Festen kalles der ofte Inngangen i Jerusalem.

  I vest tok det lengre tid, og helt fram til pave Pius XIIs reform i 1955 var festen nokså avdempet i den katolske kirke. Dette har også preget liturgien i de protestantiske kirker, som er inspirert av katolsk tradisjon. Palmesøndagsprosesjonen begynner med en lesning av den relevante evangelietekst og følges av at de troende vandrer med palmekvister i hendene, og inn i kirken, et opptog som får symbolisere inntoget i Jerusalem.

  Etterhvert har også mange protestantiske menigheter og kirker innføre prosesjoner, og noen steder møtes flere menigheter for felles evangelielesning, etterfulgt av prosesjon tilbake til de enkelte kirker.

  I den katolske og anglikanske kirke er det forventet at de troende tar vare på palmegrenene som brukes denne dagen. De blir så bragt tilbake til kirken og brent rett før Askeonsdag året etter, og asken brukes til utdelingen av askekors den dagen.

  I land hvor palmegrener ikke er lett tilgjengelige brukes oftest grener fra vintergrønne trær; i Norge er tujagrener vanlig.

  Palmesøndag innleder "Den stille uke". Det er vanlig at hele lidelseshistorien, på denne dagen. Dette for å forberede menigheten på det som venter.

  Kilde: wikipedia.no


  Musikkhøymessen


  Enkelte søndager velger vi å erstatte noen av de ordinære messeleddene med satser fra sentrale kirkemusikalske verk.

  I dag fremfører oratoriekoret "Himmelköning, sei willkommen" av Johan Sebastian Bach.


  Medvirkende

   • Sokneprest Torstein Amundsen
   • Nidarosdomens oratoriekor
   • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
   • Fung. ledende domkantor Petra Bjørkhaug orgel


    Offerformål
    • Dagens offer går til: Det norske Misjonsselskap
     • NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp. Vi deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.
    • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


     Nattverd
     • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
     • Det er utdeling på to steder:
      • Ved høyalteret mottar man først brødet og spiser det. Deretter får man vinen i et beger og drikker denne.
      • Foran døpefonten motar man brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.


     Velkommen til gudstjeneste!


     Bibeltekster
     Sak 9,9–10

     Fredskongen på Sion

     Fil 2,5-11

     Navnet over alle navn

     Salving og inntog