Høytidsmesse - Pinsedag

NidarosdomenSøndag 20.0511:00 - 12:30

Velkommen til høymesse i katedralen!

Bibeltekster:

1 Mos 1,1–5

Guds Ånd svevde over vannet

Apg 2, 1-11

Ånden blir gitt

eller 1 Kor 12,12–13

Døpt med én Ånd

Joh 14,15–21

Talsmannen og Jesu bud


Nattverd


Offerformål


Medvirkende:


Velkommen til høytidsmesse!