Lahkoe biejjine! (Gratulerer med dagen!)

I dagens høymesse markerer vi at 6. februar er samefolkets nasjonaldag. Det vil være tekster og salmer på sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. Gudstjenesten er åpen for alle og overføres direkte som streaming (lenke kommer) og i NRK radio.

(Foto: Britt Arnhild Lindland)

Øvelse fra kl 10:45

Denne gudstjenesten inneholder salmer på samisk, som kan være fremmed for mange. Derfor inviterer vi til åpen øvelse fra kl 10:45.

Offer

Dagens offer går til Saemien Åålmege - Samisk menighet i sørsamisk område

 • Saemien Åålmege er et nettverk for å knytte sammen et lite folk som er spredt over et stort geografisk område.
 • Det sørsamiske området strekker seg inn i fire fylker, tre bispedømmer, i mange tilfeller er det naturlig å samarbeide over landegrensene til Sverige.
 • Gaven kan best gis ved hjelp av Vipps til nr. 85 001 - alternativt med kontanter ved utgangen

Medvirkende

 • Bæspa/Biskop Herborg Finnset
 • Bæspa/biskop emeritus Tor Singsaas
 • Hearra/ prest i sørsamisk område Einar Sørlid Bondevik
 • Hearra/ tidligere prest i sørsamisk område Bierna Bientie
 • Hearra/Sokneprest Torstein Amundsen
 • Nidarosdomens Guttekor
 • Dirigent Bjørn Moe
 • Domkantovre/Domkantor Petra Bjørkhaug
 • Sangere Thomas Gælok; Randi F. Lundemo
 • Klahkeliturgh/Medliturger Maria og Anne Kristensen

Gudstjenesten feires i samarbeide med Nidaros bispedømme og Saemien åålmege (Samisk menighet i sørsamisk område)

Påmelding

Det er ikke lengre krav om registrering av deltakere på arrangementer. Vi forventer dessuten at det vil være plass til alle som ønsker å delta på gudstjenester og åpne konserter i kirkene våre. Derfor er det ikke lengre nødvendig med reservasjon av plasser.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.

Alle i menigheten oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av.