Schirmer og 1800-tallets arkitekturvern

ErkebispegårdenWednesday 13.0919:00 - 20:30

Dette er det første i en rekke av 12 foredrag i forbindelse med markeringen av 150-årsjubileet for oppstarten av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og gjenreisingen av Nidarosdomen.

«Schirmers forskudte Aandsfoster»: Heinrich Ernst Schirmer og 1800-tallets arkitekturvern av Mari Hvattum, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Heinrich Ernst Schirmer (1814-1887) var en av det norske 1800-tallets mest betydningsfulle arkitekter, med verker som Christiania Botsfengsel, Gaustad Asyl og Nasjonalgalleriet. Han var også en pioner i norsk arkitekturvern. Dette foredraget tar for seg Schirmers motsigelsesfylte arkitekturvernvirke, fra den første kontroversielle restaureringsplanen for Throndhjems Domkirke og de omstridte rivningsplanene for Akers Kirke, til Schirmers modne restaureringsarbeider i Trondheim.

Foredrag og enkel servering i Lavetthuset i Erkebispegården, onsdag 13. september kl. 19-20.30. Inngang kr. 150, studenter kr. 100.