Velkommen til Høstkonsert i Vår Frue Åpen kirke fredag 28. oktober kl. 19:00!

I årets Høstkonsert kommer Trondheim Seniorkor, Flå Musikkorps og Liv Laga til oss med fantastisk musikk.

Det er fri entré på konserten.

Velkommen