Velkommen til høymesse i Nidarosdomen på andre søndag i åpenbaringstiden. I høymessen markerer vi åpningen av Bønneuka 2023.

Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er et felleskirkelig arrangement som ønsker å samle mennesker på tvers av kirkesamfunn og generasjoner til felles bønn for hverandre og for byen og landet vårt.

Bønneuken 2023 pågår 15.-23. januar

I anledning Bønneuka har vi invitert biskop emeritus Per Arne Dahl som predikant i denne gudstjenesten.

Dagens offerformål

I gudstjenesten er det mulig å gi en gave til Trondheim kristne råd / Bønneuka 2023

 • Trondheim kristne råd er et uavhengig og selvstendig organ for økumenisk fellesskap og samarbeid mellom kirker og kristne menigheter i Trondheim - som i samsvar med Den Hellige Skrift tilber og bekjenner en treenig Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - som Skaper, Freslser og Livgiver.
 • Trondheim kristne råd er ansvarlig for Bønneuka i Trondheim.

Gaven kan gis:

 • med Vipps til nr 85 001
 • eller med kontanter ved utgangen

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse

Medvirkende

 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Biskop emeritus Per Arne Dahl, preken
 • Representanter for kirkesamfunn og organisasjoner i Trondheim
 • Nidarosdomens oratoriekor
 • Dirigent Randi Flåøien Lundemo
 • Domkantor Brita Sjøberg, orgel

Praktisk informasjon

Inngang:

 • Nordinngangen - mot Munkegata/Torget
 • Åpner ca kl. 10:15

Gudstjenesterom:

 • Langkoret (østre del av kirke) - Høyalteret
 • Åpner ca kl 10:30

Barnekrok:

 • Bord med tegnesaker og bøker i Søndre tverrskip

Toalett:

 • I kjeller - nedgang i søndre sideskip (rett sør Korsalteret)
 • HC-toalett: Heis like sør for orgelet helt vest i kirken

Uføre:

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (blå - uten noter)
 • Teleslynge i hele kirken - fungerer best om man sitter lengst frem mot alteret

Det er gratis inngang til alle gudstjenester!