Hverdagsbønn (Prayer) - AVLYST / CANCELLED

Vår Frue kirketorsdag 26.0314:00 - 14:30

Alle arrangementer i kirkene er avlyst frem til 26.3. (Kan bli forlenget)

[English:]
Due to the Corona virus situation, all events are CANCELLED until March 26th (May be prolonged)

* * *

Hverdagsbønnen i Vår Frue kirke er et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk. Den ledes av ulike mennesker fra Kirkens bymisjon og menigheten. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen.

Vi anbefaler alle som trenger et pusterom i hverdagen å komme til hverdagsbønn i Vår Frue kirke. Tirsdager inkluderer hverdagsbønnen nattverd.

Velkommen!