Hverdagsbønn

Vår Frue kirketorsdag 24.1014:00 - 14:30

​Vi avslutter kaffeserveringen bak i kirka og inviterer alle med fram til brosteinskorset lengre fremme i kirkerommet.

Hverdagsbønnen i Vår Frue kirke er et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk. Den ledes av ulike mennesker fra Kirkens bymisjon og menigheten. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen. Vi anbefaler alle som trenger et pusterom i hverdagen å komme til hverdagsbønn i Vår Frue kirke. Tirsdager inkluderer hverdagsbønnen nattverd.

Velkommen!