Hverdagsbønn

Vår Frue kirketirsdag 19.0114:00 - 14:30

I denne tiden hvor mange aktiviteter i byen er stengt ned, gir Kirkens Bymisjon et særskilt tilbud til dem som også ellers ofte møter stengte dører.

Mellom kl 12-14 serverer vi kaffe og enkle måltider på Kirkebakken utenfor kirken. Samtidig holdes kirken åpen for dem som ønsker et rom for meditasjon, lystenning og bønn.

Kl 14 inviterer til Hverdagsbønn. I sommerperioden kan det være dager hvor vi ikke har ansatte som kan lede bønnen. Da vil vil vi likevel holde kirken åpen, slik at alle kan finne rom for sine stille bønner.

Hverdagsbønnen i Vår Frue kirke er et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk. Den ledes av ulike mennesker fra Kirkens Bymisjon og menigheten. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen.

Velkommen!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.

Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.

Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 meters avstand i benkeradene.

Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.