Hverdagsbønn i Vår Frue kirke

Vår Frue kirkemandag 23.1114:00 - 14:30

I denne tiden hvor mange aktiviteter i byen er stengt ned, gir Kirkens Bymisjon et særskilt tilbud til dem som også ellers ofte møter stengte dører.

Mellom kl 12-14 serverer vi kaffe og enkle måltider på Kirkebakken utenfor kirken. Samtidig holdes kirken åpen for dem som ønsker et rom for meditasjon, lystenning og bønn.

Kl 14 inviterer til Hverdagsbønn. I sommerperioden kan det være dager hvor vi ikke har ansatte som kan lede bønnen. Da vil vil vi likevel holde kirken åpen, slik at alle kan finne rom for sine stille bønner.

Hverdagsbønnen i Vår Frue kirke er et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk. Den ledes av ulike mennesker fra Kirkens Bymisjon og menigheten. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen.

Velkommen!