Hverdagsmesse

Vår Frue kirkeTuesday 14.1114:00 - 14:30

Hver tirdag er det nattverd under Hverdagsbønnen i Vår Frue kirke

Vi avslutter kaffeserveringen bak i kirka og inviterer alle med fram til brosteinskorset lengre fremme i kirkerommet.

Her er alle velkommen til et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk.

Hverdagsbønnene ledes av ulike mennesker fra Kirkens Bymisjon og menigheten. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. På tirsdager inkluderer hverdagsbønnnen nattverd.

Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen.

Vi anbefaler alle som trenger et pusterom i hverdagen å komme til hverdagsbønn i Vår Frue kirke.

Velkommen!