Hverdagsmesse

Vår Frue kirketirsdag 17.1214:00 - 14:30

​Vi avslutter kaffeserveringen bak i kirka og inviterer alle med fram til brosteinskorset lengre fremme i kirkerommet.

Hverdagsbønn i Vår Frue kirke er et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk. på tirsdager utvider vi bønnen med en enkel nattverdliturgi. Den ledes av presterfra Kirkens bymisjon og menigheten. Det er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn, nattverd og velsignelse. Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen. Vi anbefaler alle som trenger et pusterom i hverdagen å komme til hverdagsbønn i Vår Frue kirke.

Velkommen!