Hver tirsdag inviterer vi til en kort nattverdgudstjeneste i Vår Frue - åpen kirke kl 14:00.

Påmelding

Vi tilbyr ikke forhåndsreservasjon for denne gudstjenesten. Her gjelder "først til mølla". (Det er normalt plass til alle)

Gudstjenesten

[English text below]

Hverdagsmessen er en kort gudstjeneste med bibelesing, bønn, lystenning, nattverd og velsignelse, rammet inn av musikk.

  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan dagens bibeltekst og/eller andre deler av liturgien leses på flere språk.
  • På øvrige hverdager holdes Hverdagsbønn kl 14, Dette er enkele gudstjenester uten nattverd.
  • Fredager feirer vi Gatebønn ute på Kirkebakken.

Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

This Eucharist Service takes place every Thuesday at 2pm. This is a short service (ca. 25 min.) that mainly consists of reading from The Bible, prayers, Holy Communion & music. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English. The reading from the Holy Bible may be read in several languages Please take part!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med
  • Ved inngangen føres liste over alle deltakere med navn og telefonnummer - for evt smittesporing. Listene slettes eter 14 dager.
  • Hold avstand! Mellom deltakere fra ulike husholdninger skal det være 1 meters avstand.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.