Jubileumsutstilling på Vestfrontplassen

Nidarosdomenonsdag 14.0800:02 - 23:59

I 2019 er det 150 år siden restaureringen av den forfalne Nidarosdomen tok til i 1869. Siden da har over seks hundre håndverkere, kunstnere, arkitekter og forskere ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) jobbet sammen og lagt ned flere tusen årsverk i dette gigantiske prosjektet: å gjenreise Nidarosdomen som middelalderkatedral og nasjonalt symbol.

I anledning jubileet ønsker NDR å hedre menneskene som gjenreiste domkirken gjennom en utendørs fotoutstilling på Vestfrontplassen med historiske bilder av katedralen og menneskene som har gjenreist den. I tillegg vises portretter av utvalgte domkirkearbeidere i Museet Erkebispegården (åpent mandag - fredag kl.10-17, lørdag kl. 10-15. og søndag kl. 12-16).

Foto: Tank Design