Metamorfose - ekko: Håkon Gullvågs: "Vår Frue av Nidaros" (Kulturnatt)

Vår Frue kirkeFredag 13.0916:00 - 22:00

KULTURNATT returnerer fredag 13. september 2019! Bli med på denne årlige helaftenen hvor du kan oppleve smakebiter fra Trondheims mangfoldige kulturliv, og gratis inngang på 200 arrangement!

"Metamorfose - ekko" gir deg muligheten til et tilbakeblikk på sju av de 12 utstillingene Olavsfest 2019 hadde i anledning Håkon Gullvågs 60-årsjubileum. I Vår Frue kirke kan du se serien "Vår Frue", dvs. bilder som viser ulike versjoner av Maria, Jesu mor.

Hver hele time (kl. 19, 20, 21 og 22) arrangeres en kort konsert i kirken (20-30 minutter), resten av kvelden kan man vandre rundt i kirkerommet og se på Gullvågs sterke bilder.

PS: Hvis du ikke har anledning til å se bildene i Vår Frue denne kvelden, kommer de til å henge i kirken en stund framover også.

Dette tilbudet er en del av Kulturnatt Trondheim

Gratis adgang.


Om "Maria av Nidaros"

Gjennom sommeren i år malte Håkon Gullvåg dag og natt, bokstavelig talt, og resultatet filk vi se i Vår Frue kirke under Olavsfest.

Håkon Gullvåg - Metamorfose besto av 12 utstillinger under festivalen, med malerier fra Gullvågs egen samling, er den helt ferske Maria-syklusen "Vår Frue av Nidaros" blitt til fra ingenting - i løpet av kun få uker.

På østveggen av Vår Frue kirkes kor står det fortsatt hugget i stein: «Hin helga Maria á mik – Den hellige Maria eier meg». De fleste historiske byer i Europa har sin Notre Dame eller Vår Frue, også Trondheim. Kirker viet til Jomfru Maria har hatt og har en spesiell status i de troendes bevissthet. Disse kirkene favner om de som søker dem, med den samme moderlige kjærligheten som knyttes til kvinnen som har gitt dem navn.

I 2005 åpnet Håkon Gullvåg sin store Bibelske syklus i Nidarosdomen. I tiåret før dette hadde han utført en rekke utsmykkingsoppdrag av norske kirkerom. Man kan hevde at Gullvåg inntil nå har fulgt en protestantisk tradisjon i bruken av Jomfru Maria i sin kirkekunst. Hun er til stede som en skygge eller som en liten skikkelse under en ruvende engel i «Bebudelsen». Som en ydmyk bærer av Gud i skapene i Johanneskapellet i Nidarosdomen. Eller som en kappekledd, men forsiktig antydet skikkelse, i motivet «Flukten til Egypt».

I forkant av årets Olavsfest har Håkon Gullvåg viet hele sin oppmerksomhet til Jomfru Maria. Ikonografien knyttet til denne bibelske skikkelsen er en av de mest omfattende i verdenskunsten. Ifølge kunstneren selv er utstillingen i Vår Frue kirke en forsiktig begynnelse. En start på et omfattende studium av og arbeid med Marias plass i kunsthistorien og oversettelse av dette til Gullvågs eget billeduttrykk.