Kveldsmesse med Studentmenigheten

NidarosdomenSøndag 24.0318:00 - 19:00

Velkommen til veldsmesse i katedralen!

Kveldsmessen

Hver søndag feirer vi Kveldsmesse i Nidarosdomen kl 18. Messene forrettes av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.


Gudstjenesten inneholder bl.a:
 • Preken over en av dagens bibeltekster
 • Forbønn med lystenning
 • Nattverd
  • Alle som søker Guds frelse er velkommen til nattverd
  • Utdelingen skjer ved at man først mottar brødet og deretter dypper det i vinen og spiser.
 • Offer
  • Ved utgangen er det anledning til å gi ev pengegave til: Studentmenigheten
   • Gaven kan også gis pr Vipps til konto 85001


Kirkekaffe

Etter gudstjenesten inviterer Studentmenigheten til kirkekaffe i Kirkestuene, Waisenhuset.


Medvirkende:

 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Medlemmer av Studentmenighetens råd
 • Fung. ledende domkantor Petra Bjørkhaug
 • Martine Mortensdatter Steinholt, sang

Velkommen til gudstjeneste!


Studentmenigheten

Sammen med studentprestene tilbyr studentmenigheten gudstjenester i Nidarosdomen og sosiale samlinger av ulik art.

Studentmenigheten er en menighet innafor Den norske kirke, men er åpne for alle som ønsker å være med. Vi ønsker å ha det høyt under taket og være et sted for undring og fellesskap.


Bibeltekster Maria budskapsdag