Kveldsmesse (Evening Communion)

NidarosdomenSøndag 14.0718:00 - 19:00

Velkommen til kveldsmesse.

Kveldsmessen - Femte søndag i treenighetstiden


Bibeltekster

Jer 6,16–19

Spør etter de gamle stiene

Gal 1,6–9

Bare ett evangelium

Matt 18,12–18

Sau på villspor, bror som synder


Offer

 • Ved utgangen er det mulig å gi en gave til menighetsarbeidet
 • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 001.


Nattverd

 • Nattverden er åpent for alle som søker Guds frelse.
 • Utdeling skjer ved at man kommer frem, mottar brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.


Medvirkende
  • Kapellan Beate Iren Lerdahl
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel


  Velkommen til gudstjeneste!


  Treenighetstiden

  Kirkeårets lengste periode varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Denne tida begynner med treenighetssøndag, som er den første søndagen etter pinse, og søndagene i denne perioden blir nummerert etter treenighetssøndag, for eksempel 2. søndag i treenighetstiden. Tematisk handler denne kirkeårstiden om hva det er å leve et kristent liv. Hver søndag har sitt eget tema som veileder menigheten til et liv i Kristus.

  Kirkeåret slutter med Kristi kongefest, som også er markert som "Domssøndagen", etter tekstlesningene som hører til. Treenighetstiden har stort sett grønn liturgisk farge, med unntak av noen søndager.