Kveldsmesse i Kapittelhuset (Evening Communion)

NidarosdomenSøndag 02.0818:00 - 18:45

Avslutt helgen med en god stund i katedralen!

Kapitelhuset er et separat kapell i nordøstre ende av katedralen. Det er skiltet til egen inngang.

Nidarosdomen innbyr til sjelefred på en søndag kveld - vakker musikk - hvile og ettertanke før en ny uke setter inn - refleksjon og nattverd - og et godt sted å møte andre.

Kveldsmessen

Hver søndag feirer vi Kveldsmesse i Nidarosdomen kl 18. Messene forrettes av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Bibeltekster

Hos 6,1–3

Han vekker oss til liv

Rom 8,31–39

Han som ga sin Sønn for oss alle (prekentekst)

Matt 11,28–30

Jeg vil gi dere hvile

Dagens offer:

  • Ved utgangen er det anledning til å gi en gave til menighetsarbeidet
  • Gaven kan også gis på VIPPS konto 85 001.

Nattverd

  • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
  • Utdelingen skjer ved at man kommer frem, mottar brødet og dypper det selv i vinen før man spiser.


Medvirkende:

  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen


Smittevern

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 30 personer.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!