Kveldsmesse / Helingsgudstjeneste

NidarosdomenSøndag 04.1018:00 - 19:00

Avslutt helgen med en god stund i katedralen!

Nidarosdomen innbyr til sjelefred på en søndag kveld med vakker musikk, hvile og ettertanke før en ny uke setter inn, refleksjon og nattverd og et godt sted å møte andre.

Hver søndag feirer vi Kveldsmesse i Nidarosdomen kl. 18. Messene forrettes av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

I høst vil vi første søndag hver måned gi kveldsmessen form av Helingsgudstjeneste.


Helingsgudstjenesten

Bærer du en smerte som ikke kan lindres? Har du blitt påført sår som ikkje gror? Kjenner du at noe mangler for at du skal kjenne deg hel?

Nå inviterer Nidarosdomen til en helingsgudstjeneste i et moderne språk. Dette er en kveldsmesse med forbønn og salving, kl. 18 hver første søndag i måneden fram til advent.

Mennesker har i alle tider søkt til Nidarosdomen med bønn om å bli gjort helere, og om lindring fra smerte. Så også i dag.

Kirken bærer en tro på at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, og at Gud kan gjøre det knuste helt. Derfor tør vi invitere til forbønn og salving i denne gudstjenesten. Ikke som løfte, bestilling eller trylleformel, men i tillit til at Guds hellige ånd kan gi ny kraft og trøst midt i det som er tungt.

Salvingen er et symbol vi kjenner fra Jesu liv og fra Jakobs brev (5,14). Ved å salves med olje blir vår verdighet bekreftet, samtidig som vi ber om lindring og heling av alle sår. Denne formen for bønn, sammen med enkle ord, knytter vår lidelse til Jesus, som kom til verden for å gå med oss gjennom dødsskyggens dal, og skal løfte oss opp og gi håp og kraft.

Helingsgudstjenesten skal ikke erstatte eller utfordre legevitenskapen, og du trenger heller ikke føle deg syk for å delta. Men vi inviterer til å samles i fellesskap og bønn ut i fra vår felles, sårbare menneskelighet.

Og selvsagt opprettholder vi kirkens rettningslinjer for smittevern og sosial distansering.


Offerformål

Ved utgangen er det anledning til å gi en gave til menighetsarbeidet

Gaven kan også gis på VIPPS konto 75842.


Nattverd

  • Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.
  • Utdelingen skjer ved at man kommer frem og plukker med seg nattverdbeger. Presten gir nattverdbrødet i begeret, som man selv plukker opp og spiser. Deretter får man vin i begret og drikker. Det brukte begeret settes på eget bord litt til siden.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Pilegrimsprest Einar Vegge
  • Domkantor Magne H. Draagen


Smittevern

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer. Vi tilbyr ikke forhåndspåmelding, "først til mølla" gjelder. På kveldsmessene er det normalt god plass til alle som møter opp.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!