"Sammen i fest og glede" - Avslutningsgudstjeneste Bønneuka

NidarosdomenSøndag 20.0118:00 - 19:30

Bønneuka for kristen enhet avsluttes med kveldsgudstjeneste i katedralen.

Bønneuka avsluttes i Nidarosdomen søndag 20. januar kl. 18.00!

Søndag 20. januar kl. 18.00 avsluttes Bønneuka, i Nidarosdomen. Da blir det også denne gangen en spesiell økumenisk Gudstjeneste, med representanter fra en bredde av kristenlivet i byen.


Medvirkende

  • Sokneprest Andreas H. Grandy-Teig (Nidaros domkirke og Vår Frue menighet)
  • The Reverend Darren McCallig (Den anglikanske menigheten i Trondheim)
  • Korpsleder Elin Kyseth (Frelsesarmeen)
  • Fung. ledende domkantor Petra Bjørkhaug
  • Forsangergruppe.
Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er en videreføring av den internasjonale bønneuka for kristen enhet, og arrangeres av Trondheim kristne råd (TKR). Bønneuka har blitt byens desidert største felleskristne satsing, og enda vokser den stadig! Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere.

Følg med på Bønneukas egen nettside for oppdatert program og annen informasjon.


Bønneukas visjon og hensikt

Lydighet – Vi vil gjøre det Jesus ba oss gjøre.

Mangfold og enhet – Vi vil forene byens kristne fra forskjellige tradisjoner i felles bønn.

Trygghet – Vi vil bruke tid sammen og bli bedre kjent med hverandre.

Guds nærvær – Vi vil at alle skal oppleve Guds nærvær, både de som er nær og de som er langt borte.

Åndelig klima – Vi vil erfare et forandret åndelig klima slik at det blir lettere å bli kristen.

Åpne øyne – Vi vil at folk i byen vår får se at det handler om liv og fellesskap med Jesus.

Vi vil se mennesker bli møtt av Gud, helbredet og komme til tro


flyer_forsideTema for Bønneuka 2019

Da evangeliet kom til den byen i Samaria som beskrives i Apg 8, står det at «…det ble stor glede der i byen» (Apg 8,8). Vi tror at når Guds rike kommer nær, kan og vil byens innbyggere merke det. Slik var det i den første kristne tid, og slik kan det igjen bli i vår by og vårt land. To av de viktigste byggesteinene for å få se dette skje, er bønn og kristen enhet. Nettopp derfor er Bønneuka for Trondheim og for kristen enhet årets viktigste uke!