Kveldsmesse for håp og heling

Messe for heling og trøst, en enkelere, kortere og mer sanselig gudstjeneste. Hit kan du komme med det du bærer på, du kan be for noen, eller søke ro og helhet for deg selv. du kan bli velsignet, salvet eller bedt for – uansett hva det gjelder. Slik håper vi å åpne veien til Guds helende kraft.