Kveldsmesse med Studentmenigheten (Evening Communion)

NidarosdomenSøndag 10.1118:00 - 19:00

Noen ganger er det fint å gå i kirka!


Nidarosdomen innbyr til sjelefred på en søndag kveld - vakker musikk - hvile og ettertanke før en ny uke setter inn - refleksjon og nattverd - og et godt sted å møte andre.


Kveldsmessen

Hver søndag feirer vi Kveldsmesse i Nidarosdomen kl 18. Messene forrettes av prester fra Studentmenigheten, Den Anglikanske menigheten i Trondheim og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.

Denne søndagen er det Studentmenigheten som har ansvar for messen.

Gudstjenesten inneholder bl.a:

 • Preken over en av dagens bibeltekster
 • Forbønn med lystenning
 • Nattverd
  • Alle som søker Guds frelse er velkommen til nattverd
  • Utdelingen skjer ved at man først mottar brødet og deretter dypper det i vinen og spiser.
 • Offer
  • Ved utgangen er det anledning til å gi ev pengegave til: Studentmenigheten
   • Gaven kan også gis pr Vipps til konto 85001


Kirkekaffe

Etter gudstjenesten inviterer Studentmenigheten til kirkekaffe i Kirkestuene, Waisenhuset


Medvirkende:

 • Studentprest Camilla Winsnes
 • Studentprest Lena Rebekka Risnes
 • Medlemmer av Studentmenigheten
 • Studentkoret Aks
 • Dirigent Andreas Pettersen
 • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel