Denne helgen markerer vi at det er 100 år siden den første komplette nysnorskutgaven av Bibelen ble tatt i bruk.

Samtale med professorane Per Halse og Anders Aschim og generalsekretær Paul Erik Wirgenes i Bibelselskapet. Samtalen blir leia av domprost Ragnhild Jepsen.

For 100 år sidan gav Studentmållaget i Oslo ut den første heile bibelomsetjinga på landsmål. Kva er historikken til dette arbeidet? Korleis er det å omsetje heilage tekstar, og korleis påverkar Bibelen språket i dag? I denne samtalen møter du fleire som har inngåande kjennskap til bibelomsetjing i Noreg både før og no.

Det blir servering av kaffi, te og noko godt attåt.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Nynorsk kultursentrum, Nidaros domkirkes menighet, Litteraturhuset i Trondheim, Bibelselskapet og Nidaros Mållag.


Fyrebilbibelen 100 år

Helga 24.–25. juli er det orgelmeditasjon og høgmesse i Nidaros domkyrkje. I tillegg blir det samtale om Fyrebilsbibelen og kyrkjekaffi i Vår Frue kyrkje.

I år er det 100 år sidan den første heile bibelen kom ut på norsk. Utgåva blei skriven på landsmål (på nynorsk) og er omtalt som Fyrebilsbibelen. Arbeidet med omsetjinga blei leia av Studentmållaget i Oslo. Fyrebilsbibelen fekk tilnamnet sitt fordi omsetjinga var meint å vere førebels, men omsetjinga fekk eit langt liv med eit opplag på 100 000 og har vore viktig for mange forfattarar lenge etter at det kom nyare omsetjingar til nynorsk. Å få på plass ein norsk bibel, endåtil nynorsk, var ei storhending i samtida og ein viktig milepåle i arbeidet for å gjere nynorsk til eit samfunnsberande språk.

I anledning at det er 100 år sidan utgivinga, har Nynorsk kultursentrum markert jubileet med ulike arrangement i 2021. Les meir her.


Velkommen!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement. Det samme gjelder om man kommer fra en kommune med høy smitte.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk anmodes om ikke å delta på arrangementer i vår kommune.