Bypåske? Vår Frue kirke holder åpent både inne og ute hver dag gjennom hele den stille uke.

Åpen kirkebakke

Alle hverdager (man-lør) tenner vi bålpanner ute på Kirkebakken og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. Kirken er åpen for dem som ønsker rom til hvile, lystenning, e.a.

Langfredag har vi åpent fra kl. 11 til 20. Følgende arrangementer finner sted:

Kl. 12-14: Servering av kaffe m.m. på kirkebakken

Kl.13.00: Korsvandring til ulike «stasjoner» rundt i byen. Starter utenfor Vår Frue kirke.

Kl. 14, 15, 16 og 17.00: "The Darkest Hour", musikalske meditasjoner og lesning av lidelseshistorien del for del
Odd Halvor Moen, fløyte/elektronikk/ flygel.

Kl. 18.00: Langfredagsgudstjeneste ved Odd Halvor Moen (musikk) og Kamille Nygård (liturg). Tema for gudstjenesten: "Ropet".


Illustrasjon: Fra utstillingen "Brosteinevangeliet av Trygve Skogrand