Lysmesse - Første søndag i advent

NidarosdomenSøndag 29.1118:00 - 19:00

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 200 personer. Omtrent halvparten av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her (fra tirsdag 24.11. kl. 7)

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen søndag fra kl 17:00.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Større grupper må søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 17:50.


Medvirkende:


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!